Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi yolunda gösterdiği ilerlemelere paralel olarak mesleki eğitimde tercih edilen; sanayi ve hizmet sektörleri ile ilişkileri çeşitli projelerle güçlendirilerek hem bölge kalkınmasına katkıda bulunmak hem de nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak, öğrencilerimizin mesleki eğitimlerini sadece okul ortamında değil ilgili iş ve hizmet sektörlerine eğitim süresinde dahil etmek suretiyle mesleki eğitimi tekemmül ettirmek. Bölgenin sahip olduğu kültürel boyutları bulunan sanat ve zanaat alanlarında nitelikli ara elemanlar yetiştirmek.